سقف متحرک برقی

ما راه حل هایی را برای شما پیشنهاد می کنیم تا از نور خورشید در تمام طول سال لذت ببرید و به شما این امکان را فراهم می کنیم تا با  کنترل روشنایی خورشید از سقف یا بدنه ساختمانتان، محیطی آرام بخش را برای خود ایجاد کنید . سیستم سقف متحرک برقی همراه با دیگر